Dokumentacja Techniczna podzespołów

Dokumentacja techniczna podzespołów systemów Centroid:

  • Instrukcja obsługi systemów sterowania CNC Centroid opartych na systemie Windows:
  • Instrukcja obsługi systemów sterowania CNC Centroid opartych na systemie Linux:
  • Instrukcje dotyczące sond pomiarowych przedmiotów oraz narzędzi:
  • Sterownik CNC “Allin1DC” – podręcznik instalacji i standardowe schematy połączeń:
  • Sterownik CNC DIY “OAK” – podręcznik instalacji i standardowe schematy połączeń:
  • Warianty montowania konsoli Centroid CNC: przykłady i numery części:
  • Modele 3D elementów do układania layoutów szaf sterowniczych:
  • Jednoosiowy niezależny kontroler CNC “DX-1”: