Modernizacja maszyn i urządzeń przemysłowych


Modernizacja maszyn i urządzeń przemysłowych

Remonty maszyn, modernizacja układu sterowania, wymiana układu napędowego, systemy bezpieczeństwa


mgr inż. Damian Gonera

Tel. +48 696 050 803Przeprowadzamy modernizacje oraz przebudowy maszyn i urządzeń przemysłowych. W ramach retrofitu jesteśmy w stanie zwiększyć wydajności maszyny oraz ograniczyć przestoje. Proponowane przez nas rozwiązania są dopasowane do typu i rodzaju produkcji, a także indywidualnych potrzeb klientów.


Zapewniamy:


  Dobór komponentów do aplikacji

Integrację układu sterowania z maszyną

Integrację systemów bezpieczeństwa

Programowanie sterowników PLC

Wizualizację procesów – HMI, SCADA

Przygotowanie szafy sterowniczej

Kompleksowy montaż i uruchomienie

Dokumentację techniczną oraz deklarację CE

W ramach modernizacji oferujemy:

 • wymianę układu sterowania,
 • programowanie sterowników PLC,
 • wymianę paneli operatorskich HMI,
 • wymianę układu napędowego,
 • modyfikację systemów bezpieczeństwa,
 • wygrodzenia i osłony bezpieczeństwa,
 • modyfikacje elektryczne i mechaniczne,
 • dokumentację techniczną,
 • kompleksowy montaż.

Korzyści wynikające z modernizacji:

 • zwiększenie wydajności maszyny średnio o 30%,
 • skrócenie czasu trwania cyklu,
 • wzrost niezawodności maszyny,
 • minimalizacja przestojów w produkcji – 8/10 klientów potwierdza zmniejszenie liczby awarii o połowę
 • poprawa bezpieczeństwa poprzez zastosowanie wygrodzeń, osłon, skanerów,
 • ograniczenie kosztów eksploatacji.

Jesteś zainteresowany modernizacją swojej maszyny? Napisz do nas!

  Twój Email (required)

  Temat

  Wiadomość

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu nawiązania kontaktu przez Probotics sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-162) przy ul. Jana Długosza nr 2-6 (KRS 0000480438), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia, przez okres trwania współpracy. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również o przysługującym mi prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


  FAQ:  

  1. Jakiego typu maszyny modernizujecie ?

  Zajmujemy się modernizacją maszyn pracujących w przemyśle papierniczym, włókienniczym, meblarskim, tworzysz sztucznych i innych. Wymieniamy silniki i sterowniki prądu stałego na układy serwo w takich maszynach jak: frezarka CNC, tokarka CNC, wtryskarka, gilotyna, prasa, nawijarka, rozwijarka, przewijarka, bobiniarka itp. Zastanawiasz się czy jesteśmy w stanie zmodernizować Twoją maszynę? Napisz do nas!

  2. Czy zapewnicie integrację z pozostałą częścią maszyny lub linii?

  Tak. Przeprowadzając modernizację układu napędowego zapewniamy integrację z systemami sterowania i bezpieczeństwa maszyny. Możliwa jest również współpraca z innymi częściami linii produkcyjnej.

  3. Czy w ramach modernizacji możliwa jest rozbudowa maszyny o nowe funkcje?

  Tak. Oprócz wymiany napędów czy sterowania oferujemy możliwość rozbudowy maszyny o dodatkowe funkcje lub wymianę przestarzałych elementów. Zajmujemy się programowaniem sterowników PLC, projektowaniem paneli operatorskich HMI oraz systemów SCADA. Ponadto wdrażamy najnowsze standardy bezpieczeństwa stosowane w przemyśle.

  4. Jakie są korzyści wynikające z modernizacji maszyny?

  Modernizacja maszyny pozwala przede wszystkim uniknąć kosztownych napraw elementów, które zostały wycofane z produkcji. Wymiana sterowania ułatwia kontrolę nad maszyną i procesem produkcyjnym, przez co praca operatora jest uproszczona lub ograniczona do minimum. Proponowane przez nas retrofity pozwalają na wprowadzenie nowych funkcjonalności, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa.